Za jakých podmínek můžete získat půjčku

V návaznosti na nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., který vstupuje v platnost 1.12.2016, jsme povinni posoudit bonitu každého spotřebitele – žadatele, který žádá o půjčku, úvěr, hypotéku či jiný finanční produkt.

Na tento zákon se nevztahují půjčky pro podnikatele i začínající, OSVČ nebo firmy, které finanční prostředky použijí na účely financování svého podnikání.

Základní předpoklady k poskytnutí spotřebitelského úvěru

 • Být občanem ČR a starším 18 let
 • Být občanem EU s trvalým pobytem v ČR
 • Mít doložitelný příjem
  • Ze zaměstnání
  • Z podnikání
  • Z renty
  • Nebo jiných doložitelných příjmů
 • Mít možnost se zaručit nemovitostí, která se nachází na území ČR. Můžete ručit svou nemovitostí nebo nemovitostí jiné osoby. Vhodné nemovitosti k zajištění půjčky: byt v osobním vlastnictví, rodinný dům, rekreační nemovitost, stavební pozemky
 • Musíte být vlastníkem bankovního účtu
 • Je na vás telefonické a emailové spojení
 • Nejste ve finanční tísni

Pro vyřízení půjčky musíte doložit tyto doklady

Doklady předkládají také spolužadatelé

 • Výpis z bankovního účtu za poslední 2 měsíce. Z výpisu musí být vidět příjem žadatele a také nacionále odesilatele – zaměstnavatele, který žadateli posílá mzdu či důchod.

Žadatel může nahradit či doplnit výpis z účtu těmito doklady:

 • Výplatní pásky za poslední 2 měsíce
 • Potvrzení příjmu od zaměstnavatele, který nesmí být starší 1 měsíc
 • Invalidní či starobní důchodový výměr, který nesmí být starší 2 let
 • Daňové přiznání za poslední zdaňovací období s razítkem FÚ
 • Výměr o přiznání rodičovského či mateřského příspěvku

V případě, kdy žadatel má více zdrojů příjmu (je zaměstnaný + podniká či bere rentu), které uvedl do svých příjmů v žádosti o úvěr, musí všechny zdroje příjmu doložit.

Pro žadatele a spolužadatele s negativním záznamem v registru SOLUS

Pokud má žadatel záznam či záznamy v registru SOLUS, musí veškeré své dluhy evidované v tomto registru vyplatit poskytovaným úvěrem.

Žadatelé či spolužadatelé musí doložit

Kopii úvěrové smlouvy, výpis z kreditní karty a aktuální vyčíslení dluhu. Pokud se jedná o kontokorent, tak aktuální výpis z účtu, ke kterému se kontokorent vztahuje.