Krok za krokem k úspěšnému podnikání

Samostatné podnikání se může zdát jako přitažlivá alternativa k tradičním zaměstnáním, ale rozhodnutí stát se podnikatelem může být náročné a plné nejistoty. Aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu, je nutné vytvořit podnikatelský plán. Podnikatelský plán slouží jako návod pro začínající podnikatele a pomáhá jim utřídit myšlenky, určit hlavní cíle a ověřit finanční výhodnost projektu. V průběhu tvorby podnikatelského plánu může podnikatel identifikovat rizika a krizová místa projektu, která by mohla být v budoucnu problematická.

Proč si vytvořit podnikatelský záměr

Při začátku podnikání je klíčovým krokem správné sestavení podnikatelského plánu, což může rozhodnout o životaschopnosti projektu a upozornit na možné problémy v budoucnu. Je nezbytné sestavit plán před samotným zahájením podnikání, zejména pokud hledáte finanční podporu od banky, investora, nebo pokud hledáte společníka pro společné podnikání.

Investoři a partneři mohou na základě podnikatelského plánu posoudit, zda se s vašimi plány ztotožní a přistoupí na partnerství, nebo mohou navrhnout své změny plánu a vést další konstruktivní diskusi o podmínkách přistoupení.

Při žádosti o úvěr od banky může být dobře připravený podnikatelský plán rozhodující pro schválení úvěru. Pokud nemáte za sebou výraznou podnikatelskou historii, banka bude zajímat vaše osobní historie a také to, co plánujete. Podnikatelský plán dokáže ukázat bance, že víte, co chcete a umíte si to spočítat.

Celkově lze říci, že vytvoření podnikatelského plánu může být náročné, ale je to důležitý krok pro úspěšné podnikání. Podnikatelský plán pomáhá s vytyčením cílů, řízením rizik a získání investic či úvěrů. Podnikatelský plán pomáhá při získávání investic, představování podnikové strategie a zajištění úvěru od banky. Hlavně však poskytuje podnikateli návod, jak dosáhnout stanovených cílů.

Osnova podnikatelského záměru

I. Úvod

 • Krátké shrnutí záměru a jeho hlavních cílů
 • Základní informace o podnikateli a jeho zkušenostech v oboru

Úvodní část by měla obsahovat krátké shrnutí záměru a jeho hlavních cílů. Dále by měla uvést základní informace o podnikateli a jeho zkušenostech v oboru.

II. Popis podnikání

 • Stručný popis podnikání a nabízených produktů/služeb
 • Silné a slabé stránky produktu/služby
 • Odlišení od konkurence a potenciální zákazníci
 • Informace o trhu a jeho velikosti

V této části je potřeba stručně popsat, o jaké podnikání se bude jednat a jaké produkty nebo služby bude nabízet. Je důležité zdůraznit, co bude nové a originální na této nabídce a co ji bude odlišovat od konkurence. Zde je vhodné uvést také informace o trhu a jeho velikosti, potenciálních zákaznících a konkurenci.

III. Marketingový plán

 • Způsob a plán prodeje (prodejní strategie)
 • Plán propagace a oslovení zákazníků
 • Nástroje pro měření efektivity marketingových kampaní

V této části je potřeba popsat, jakým způsobem bude nová firma propagována a jaké kanály bude využívat k oslovení zákazníků. Je třeba také uvést, jakým způsobem bude sledován úspěch propagace a jaké nástroje budou použity k měření efektivity marketingových kampaní.

IV. Organizační struktura

 • Popis organizační struktury a rozdělení pracovních pozic
 • Požadované kvalifikace a zkušenosti zaměstnanců
 • Plánovaná školení

V této části je potřeba popsat organizační strukturu firmy a rozdělení pracovních pozic. Je důležité uvést, jaké kvalifikace a zkušenosti budou požadovány od zaměstnanců a jaké bude potřeba zajistit školení.

V. Finanční plán

 • Plánované náklady na založení a provoz firmy
 • Předpokládaný obrat a zisk
 • Zdroje financování

V této části je potřeba uvést informace o plánovaných nákladech na založení a provoz firmy, předpokládaném obratu a zisku a způsobech financování. Je třeba uvést, jaké zdroje financování bude firma využívat (např. bankovní úvěry, investice, granty).

VI. Závěr

 • Shrnutí hlavních bodů záměru
 • Důležitost podnikatelského záměru pro úspěšné založení firmy.

Závěrečná část by měla shrnout hlavní body záměru a uvést důležitost podnikatelského záměru pro úspěšné založení firmy.

Máte zájem o půjčku? Napište nám.
+420

Půjčky poskytujeme pouze se zástavou nemovitostí, která může být i zadlužena exekucí, hypotékou nebo ve vlastnictví jiné osoby.

Společnost NAJFIN CZ s.r.o. tyto osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, pro plnění s tím spojených právních povinností a oprávněných zájmů správce.
Děkujeme,
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!
5