Exekuce nemovitostí

exekuce nemovitostí řešení

Jedním z nejúčinnějších a nejrychlejších způsobů provedení exekuce exekutorem je nařízení exekuce na nemovitost dlužníka neboli povinného.

Exekutor na začátku každého exekučního řízení zjistí v katastru nemovitostí, podle rodného čísla dlužníka, jestli dlužník nějakou nemovitost, která je vedena v katastru nemovitostí vlastní nebo je jejím spoluvlastníkem. Pokud je dlužník majitelem nebo spolumajitelem takové nemovitosti, exekutor takovou nemovitost okamžitě zablokuje.

Proč vyplatit exekuci co nejrychleji

Každý, kdo má exekuci a vlastní nebo spoluvlastní jakoukoliv nemovitost, o kterou nechce přijít, měl by jednat s rozvahou a exekuci za každou cenu co nejrychleji řešit a hlavně vyplatit. Exekutor má velmi silný a účinný nástroj v podobě exekučního příkazu na nemovitost. Pomocí nařízené dražby velmi rychle vymůže celý dluh + zbytečně velké náklady na exekuci a dražbu, kterou zaplatí dlužník. Výsledkem je zbytečné vysoké navýšení celkového dluhu o úroky z prodlení, náklady exekuce a samotné dražby a hlavně ztráty bydlení!

Co nabízíme našim klientům při řešení exekucí

  • Klient neplatí žádné poplatky předem za naše služby
  • Naší prioritou je úplné vyřešení klientovi finanční situace, nejenom vyplacení exekucí!
  • Řešení exekuce nemovitostí spočívá v konsolidaci všech dluhů půjčkou s nízkou splátkou až na 20 let
  • Splátky půjčky se snažíme nastavit tak, aby se klient nedostal znovu do kolotoče zadlužení
  • Expresní vyplácení exekucí do 3 dnů
  • S Vašimi věřiteli nebo exekutory jednáme za Vás
  • Možnost odkladu splátek až o 6 měsíců

Ušetřete 50 % z odměny exekutora

Ano, slyšíte dobře! Pokud od exekutora dostanete dopis, ve kterém vás informuje o zahájení exekuce a zároveň vás vyzývá k dobrovolnému zaplacení exekuce, máte 30-ti denní lhůtu na zaplacení exekuce s 50% slevou na odměně exekutora.

Novinky u exekucí 2015

Exekutor v exekučním řízení vám nemůže prodat nemovitost v dražbě, pokud váš dluh nepřesahuje částku 30 000 Kč a pokud v ní máte trvalé bydliště. Výjimkou jsou dluhy na výživném a dluhy pocházející z trestné činnosti.

Po novém má také platit, že exekutor vám může vydražit nemovitost, ve kterém máte trvalý pobyt, až po vyčerpání všech jiných možností. V praxi to bude znamenat - exekutor nejdříve vám zabaví peníze z účtu a stavebního spoření. Pokud nebudou finanční prostředky stačit na úhradu celé exekuce, postihne vaší mzdu, zabaví a prodá vybavení domácnosti a v konečné fázi vydraží vaší nemovitost. Mezi tím vám exekuce zbytečně narůstá o úroky z prodlení a nákladů exekuce, takže v konečné fázi zaplatíte daleko více, než v případě zaplacení exekuce na začátku exekučního řízení.

A na závěr to nejdůležitější!

Velká část dlužníků a veřejnosti se domnívá, že po vydražení nemovitosti exekuce vždy skončí! Toto je ale velký omyl! Vše se odvíjí podle toho, jak vysoká byla samotná exekuce i s náklady řízení včetně provedení dražby a odměny exekutora! V případě, že vydražená částka z prodeje nemovitosti je nižší než exekuce, je v exekuci pokračováno dále, například srážkami ze mzdy apod., a to do té doby, dokud není exekuce zcela zaplacena.