Katastrální úřad - Olomoucký kraj

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Jeremenkova 110/15
772 11 Olomouc

E-mail: ku.proolomokraj@cuzk.cz
Datová schránka: kp8adpb
Odkaz na katastrální úřad: zde

Tel.: 585552111
Fax.: 585552401

Katastrální pracoviště Hranice

Katastrální pracoviště Hranice
Čechova 183
753 01 Hranice

E-mail: kp.hranice@cuzk.cz
Datová schránka: hwjieid

Tel.: 581658015
Fax.: 585552401

Katastrální pracoviště Jeseník

Katastrální pracoviště Jeseník
Husova 10/1
790 01 Jeseník

E-mail: kp.jesenik@cuzk.cz
Datová schránka: g8gief3

Tel.: 584458175
Fax.: 585552401

Katastrální pracoviště Olomouc

Katastrální pracoviště Olomouc
Vejdovského 1148/2a
772 00 Olomouc

E-mail: kp.olomouc@cuzk.cz
Datová schránka: ugsied2

Tel.: 585552111
Fax.: 585552401

Katastrální pracoviště Prostějov

Katastrální pracoviště Prostějov
Komenského 82/14
79601 Prostějov

E-mail: kp.prostejov@cuzk.cz
Datová schránka: spuieia

Tel.: 582302511
Fax.: 585552401

Katastrální pracoviště Přerov

Katastrální pracoviště Přerov
Husova 2846/2
751 63 Přerov

E-mail: kp.prerov@cuzk.cz
Datová schránka: yz4iek3

Tel.: 581706911
Fax.: 585552401

Katastrální pracoviště Šumperk

Katastrální pracoviště Šumperk
Americká 479/2
787 91 Šumperk

E-mail: kp.sumperk@cuzk.cz
Datová schránka: 493iedw

Tel.: 583312111
Fax.: 585552401

Nahlížení do katastru nemovitostí on-line

Zpět do Nahlížení do katastru nemovitostí