Jak se dostat z dluhů a exekucí?

Exekuce, slovo, o kterém se dneska všude mluví. Je to fenomén a zároveň nemoc dnešní nové ”moderní” doby. Pro některé exekuce znamená možnost astronomických zisků v oblasti obchodování a vymáhání pohledávek, naopak pro samotné dlužníky a jejich rodiny znamená exekuční řízení pocit beznaděje a chudoby.

Kdo dneska nežije na dluh?

Položme si otázku, kdo dneska nežije na dluh? Většina z nás si pořídila bydlení na hypotéku, vzala půjčku na vybavení domácnosti nebo pořídila auto na leasing. Také různé kreditní karty hrají v rozpočtu domácnosti nemalé finanční zatížení. Pokud všechno pravidelně splácíte, je všechno v pořádku.

I s jednou exekucí se můžete dostat do celoživotního zadlužení

Do finančních problémů se můžete dostat velmi rychle. Stačí, pokud máte nějaké půjčky a dluhy, které sice splácíte v pořádku, ale během splácení těchto svých pohledávek dostanete exekuci.

Exekuce může přijít nečekaně, stačí zapomenout zaplatit složenku, pokutu nebo nějaký nedoplatek za služby. V poslední době se častěji objevují exekuce z ručitelského závazku, kdy v minulosti jste chtěli někomu pomoci a šli jste mu v dobré víře ručit za úvěr. Dotyčný přestal splácet a banka chce peníze po vás.

Exekuce – generátor dalších finančních problémů

V rámci exekučního řízení může exekutor zvolit buď jeden způsob vymožení pohledávky, nebo může zvolit všechny způsoby, a to současně. Exekutor je placený podle toho co vymůže, proto bude velmi tvrdě a účinně ve vymáhání postupovat.

Exekutor v první řadě obstaví dlužníkovi majetek, nařídí a zablokuje nemovitost dlužníka, pokud takovou dlužník vlastní nebo je jeho spoluvlastníkem. Dále nařídí vašemu zaměstnavateli strhávat exekuční srážky z vaší mzdy a obstaví vám váš účet v bance. Teprve po těchto úkonech vás bude informovat o nařízení exekuce, a to dopisem do vlastních rukou nebo pomocí datové schránky pokud ji máte sjednanou.

Nejhorší scénář pro dlužníka je zablokování účtu a exekuční srážky ze mzdy! Dlužník se rázem ocitne bez finančních prostředků a nemá na zaplacení ostatních svých pohledávek. Jedna exekuce v podstatě znamenat „továrnu“ na výrobu dalších dluhů, které končí další a další exekucí.

Jak se dostat z dluhové pasti

Z finančních problémů se dostává velmi těžko a je to doslova boj na další dobu. Každý případ se musí řešit individuálně a vše se odvíjí od toho, jak vysoké jsou dluhy. Důležitou roli hraje i to, je-li dlužník vlastníkem nebo spoluvlastníkem nějaké nemovitosti a jak vysoké má příjmy.

Z dluhové pasti se můžete dostat pomoci nebankovní konsolidace půjček a dluhů nebo pomocí osobního bankrotu.

Nebankovní konsolidace

Konsolidovat své dluhy včetně exekucí je možné jen v případech, pokud můžete ručit svou nemovitostí nebo nemovitostí 3 osoby (rodičů, známých, přítele nebo přítelkyně). Ručit můžete bytem, rodinným domem, chatou, komerčním objektem nebo stavebním pozemkem.

S nebankovní konsolidací můžete vyplatit všechny vaše půjčky, exekuce a dluhy po splatnosti a vše převést na dlouhodobou nebankovní půjčku s nízkou splátkou jako v bance. Konsolidovat dluhy můžete zpravidla do 60 % odhadu nemovitosti, pokud vaše nemovitost nemá tak vysokou hodnotu, můžete půjčku na konsolidaci ještě zajistit druhou nemovitostí. V případě, kdy dluhy převyšují hodnotu nemovitosti, je nejvýhodnějším řešením osobní bankrot.

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli insolvence je záchrana pro ty dlužníky, kteří už nemůžou splácet své pohledávky, jsou zaměstnání (mají příjmy) a jsou schopni do 5 let zaplatit minimálně 30 % svých pohledávek.

Oddlužení pomocí osobního bankrotu probíhá dvěma způsoby:

  1. Zpeněžením majetku dlužníka – majetek včetně nemovitosti je insolvenčním správcem prodán a výtěžek z prodeje slouží k úhradě dluhů. Pokud výtěžek z prodeje není dostačující, pokračuje se pomocí splátkového kalendáře po dobu 5 let, kdy musí být dluhy uhrazeny minimálně ve výši 30 %.
  2. Splátkovým kalendářem po dobu 5 let – po dobu 5 let musí být dlužník schopen splatit minimálně 30 % svých závazků. Dlužníkovi po dobu 5 let, zůstává z platu pouze nezabavitelné minimum, zbytek jde na splácení dluhů. Podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon.

Pokud dlužník vlastní nemovitost a chce požádat o oddlužení pomocí osobního bankrotu, musí počítat s tím, že s největší pravděpodobností bude nemovitost prodána insolvenčním správcem.